جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهموسیقی دیروز و امروز در گفتگو با فریبرز لاچینی متخصص موسیقی کامپیوتری ایران

روزنامه کیهان

Date: ۱ تیر ۱۳۷۰