لاچینی نامزد جشنواره کانادا

روزنامه شرق

Date: ۶ مهر ۱۳۸۴