جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیاد تو


خواننده: هنرمند شماره 577

یاد تو می افتم
عطر تو پیچیده
فکر تو احساسه
خوبی بهم میده
یاد تو می افتم
یاد روزایی که
می گفتی احساست
به من چه نزدیکه
یاد تو می افتم
یاد نگاه تو
خنده شیرینت
صورت ماه تو
یاد شبایی که
تو ماه من بودی
عاشق و درگیره
عاشق شدن بودی
عکست هنوز اینجاست
خنده رو لب هاته
چشمای من هر شب
غرق تماشاته
عکست هنوز اینجاست
خنده رو لب هاته
چشمای من هر شب
غرق تماشاته
تو مهربون بودی
تو عاشقم کردی
چقدر دلم میخواد
دوباره برگردی
دوباره برگردی
تو عاشقم کردی
عکست هنوز اینجاست
خنده رو لب هاته
چشمای من هر شب
غرق تماشاته
عکست هنوز اینجاست
خنده رو لب هاته
چشمای من هر شب
غرق تماشاته
عکست هنوز اینجاست
خنده رو لب هاته
چشمای من هر شب
غرق تماشاته
عکست هنوز اینجاست
خنده رو لب هاته
چشمای من هر شب
غرق تماشاته
تو مهربون بودی
تو عاشقم کردی
چقدر دلم می خواد
دوباره برگردی
دوباره برگردی
تو عاشقم کردی