جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگفتم به چشم


خواننده: هنرمند شماره 657

گفتی از عشق خودت این خانه را لبریز کن گفتم به چشم
گفتی از بیگانگی با قلب من پرهیز کن گفتم به چشم
گفتی اهنگ صدا را گرم و مهر آمیز کن گفتم به چشم (2)
عاشقت هستم من و گردن به فرمان میدهم
دل که قابل نیست رحت در رهت جان میدهم(2)
گفتی در قلب خودت عاشق سرا بر پا نکن گفتم به چشم
درب این خانه به روی هر غریبی با نکن گفتم به چشم (2)
گفتی تا چشمت به چشم دلربائی میخورد
بی جهت دل را اسیر دست رویاها نکن گفتم به چشم
عاشقت هستم من و گردن به فرمان میدهم
دل که قابل نیست رحت در رهت جان میدهم(2)