جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگرفتار


خواننده: هنرمند شماره 658

تو معراج نفس از تن تو میلاد دوباره
تو تفسیر گل و نوری تویی شرح ستاره
تو ای روح صدای گرم داوود
ببر با خود مرا تا ارض موعود
تویی جان جهان من خاک سردم
تو مفهوم شفا من عین دردم
تو تقدیر منی من راهی تو
ندارم جز سر همراهی تو
تو تعمیم سحر بسته شکوفه
تو ماه نقشم و خورشید کوفه
تو تعمیم سحر بسته شکوفه
تو ماه نقشم و خورشید کوفه