جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکوه غم


خواننده: هنرمند شماره 170

رفتی آخر دلمو به خون کشوندی
صفحه صفحه دفتر عمرو سوزوندی
به خون نشسته دلم
صد بار شکسته دلم
همش می گم ای خدااااااااااا
چرا شد از من جدااااااااااااا
با این همه محبت
من کجامو اون کجااا؟
بی تو چه تنها شدم؟
اسیر غم ها شدم
برای تو تنگه دلم
آخه مگه سنگه دلم
برای تو تنگه دلم
اخه مگه سنگه دلم