جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهچشمان سیاه


خواننده: هنرمند شماره 20

دوتا چشم سیاه داری
دوتا موی رها داری
دوتا چشم سیاه داری
دوتا موی رها داری