جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهپرستوی مسافر


خواننده: هنرمند شماره 3

پرستوی مسافر از آلبوم: بوی دیروز