جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهوقتی کسی رو دوست داری


آهنگساز: هنرمند شماره 391
ترانه سرا: مریم حیدرزاده
خواننده: هنرمند شماره 185

وقتی کسی رو دوست داری از همه دنیا میگذری
تولد دوبارته اسم اونو که میبری
وقتی کسی رو دوست داری میخوای بهش تکیه کنی
بگی که محتاجشیو بخاطرش گریه کنی
وقتی کسی رو دوست داری حاضری دنیا بد باشه
فقط اونی که دوست داری عاشقی رو بلد باشه
حاضری که بگذری از مقررات و دین و درس
وقتی کسی رو دوست داری معنی نداره دیگه ترس
معنی نداره دیگه ترس
وقتی کسی رو دوست داری بخاطرش میری به جنگ
بخاطرش دروغ میگی قلبت میشه یه تیکه سنگ
وقتی کسی رو دوست داری دنیا رو از یاد میبری
دارو ندارتو میدی تا اونو بدست بیاری
حاضری هرچی دوست نداشت بخاطرش رها کنی
حسابتو حسابی از مردم شهر جدا کنی
حاضری هر روز سر اون با ادما دعوا کنی
غرورتو بشکنی و باز خودتو رسوا کنی
وقتی کسی رو دوست داری از همه دنیا میگذری
تولد دوبارته اسم اونو که میبری
وقتی کسی رو دوست داری میخوای بهش تکیه کنی
بگی که محتاجشیو بخاطرش گریه کنی
وقتی کسی رو دوست داری از همه دنیا میگذری
تولد دوبارته اسم اونو که میبری
وقتی کسی رو دوست داری از همه دنیا میگذری
تولد دوبارته اسم اونو که میبری
وقتی کسی رو دوست داری.....

وقتی کسی رو دوست داری از آلبوم: بوی دیروز ۳۷


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان