جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنگی جائی


خواننده: هنرمند شماره 559

چقدر نازی، چه چشمایی
شدم عاشق، نگی جایی
بیا پیشم، بیا اینجا
یه وقت نبینم تنهایی
شدم عاشق، نگی جایی
تو هستی واسه من خیلی تماشایی
بذار دستاتو تو دستام، چه دستایی
بگو تا آخرش با من همین‌جایی
برای من یه دنیایی
شدم عاشق، نگی جایی
چقدر نازی، چه چشمایی
شدم عاشق، نگی جایی
بیا پیشم، بیا اینجا
یه وقت نبینم تنهایی
شدم عاشق، نگی جایی