جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمهر دوست


آهنگساز: هنرمند شماره 377
ترانه سرا: هنرمند شماره 273
خواننده: هنرمند شماره 31

من ان نیم که دل از مهر دوست بردارم
وگر ز کینه دشمن به جان رسد کارم
نه روی رفتنم از خاک استان دوست
نه احتمال نشستن نه پای رفت دارم
نه او به چشم ارادت نظر به جانب ما
نمی کند گه من از ضعف نا پدیدارم
به عشق روی تو احرام می کند سعدی
همه جهان بدر ایند او به انکارم
کجا توانمت انکار دوستی کردن
که اب دیده گواهی دهد به اقرارم