جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمن(2) دو


خواننده: هنرمند شماره 565

اشک من باز دونه دونه میریزه آروم رو گونه
از همون روزی که رفتی دل من داره بهونه
یادت رفت اون همه قول و قرارو
یادت رفت اون همه خاطره هارو
یادت رفت
یکی اینجا به پات نشسته
جز تو به هیچکی دل نبسته
یادت رفت یااادت رفت

اشک من باز دونه دونه میریزه آروم رو گونه
از همون روزی که رفتی دل من داره بهونه
یادت رفت اون همه قول و قرارو
یادت رفت اون همه خاطره هارو
یادت رفت
یکی اینجا به پات نشسته
جز تو به هیچکی دل نبسته
یادت رفت یااادت رفت!