جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفریب


ترانه سرا: هنرمند شماره 286
خواننده: هنرمند شماره 20

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟
گوئیا باور نمی دارند روز داوری
کاین همه قلب و دغل در کار داور می کنند