جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشوریده


آهنگساز: هنرمند شماره 688
ترانه سرا: هنرمند شماره 273
خواننده: هنرمند شماره 40

از صومعه رختم به خرابات برآرید
گرد از من و سجاده و طاعات برآرید
آنان كه ریاضت كش و سجاده نشینند
گو همچو ملك سر به سماوات برآرید
رو ملك دوعالم به می یك شبه بفروش
گو زهد چهل ساله به هیهات برآرید
تا گرد ریا گم شود از دامن سعدی
رختش همه در آب خرابات برآرید