جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشبهای کردستان


آهنگساز: هنرمند شماره 309
ترانه سرا: هنرمند شماره 309
خواننده: هنرمند شماره 170

شبهای کردستانمهتابه مهتابه
او در حجل یارشبی تابهبی تابه
امشب مثل هر شب چشمونش بی خوابه
محبوبش بردهآره دلشو برده
اما بی وفاستاونه خیلی آزرده
آن مست عشق یارش میدونه
از چشماش حرف دلو می خونه
عاشق شدهاز عشق خودشاد و مسروره
یک دنیاحرف تو سینشه اما مغروره
محبوبش برده آره دلشو برده
اما بی وفاستاونه خیلی آزرده
یار کردستانی تااونو می بینه
حرف دوستت دارم رو لبهاش شیرینه
لهجه قشنگش بدلش می شینه
محبوبش برده آره دلشو برده
اما بی وفاست اونه خیلی آزرده
آن مست عشقیارش میدونه
از چشماش حرف دلو میخونه
عاشق شده از عشق خودشاد و مسروره
یک دنیا حرف تو سینشه اما مغروره
محبوبش بردهآره دلشو برده
اما بی وفاست اونه خیلی آزرده