جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشبهای تکراری


خواننده: هنرمند شماره 39

خستگیمو نمی دونن
میون این فاصله ها بودن تو یه نعمته
حتی اگه یه شب باشسفر با تو غنیمته
شب سفر یه حادثستبرای تو برای من
یه فرصت بدون شک واسه دوباره ماشدن
آخر این قصه کجاستعبوره یا رسیدنه
حتی دروغ ولی بگو که این شبا مال منه
از تن تو که میگذرم حرفاتو باور می کنم