جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشباهنگ


آهنگساز: هنرمند شماره 679
ترانه سرا: هنرمند شماره 276
خواننده: هنرمند شماره 640

شبانگاهان که می نالد شباهنگ
شود با من شباهنگی هماهنگ
چنان نالد که می لرزد تن ماه
چنان خواند که می سوزد دل سنگ
چه نیرویی در آن جوشد به جز عشق
خوشا عشق و خوشا عشق و خوشا عشق
که می گیرد وجودم را فراچنگ
همه شوقم همه شورم همه حال
نه از نامم خبر باشد نه از ننگ
ازین هستی رها گردم سبکبال
وزین عالم جدا باشم به فرسنگ
تو و آن بانگ و غوغای شبانه
من وشب زنده داری با شباهنگ