جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسوزد امشب سینه من


خواننده: هنرمند شماره 3

سوزد امشب سینه من از آلبوم: بوی دیروز