جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسفر نکن


آهنگساز: بابک بیات
ترانه سرا: هنرمند شماره 236
خواننده: هنرمند شماره 605

سفر نکن سفر نکن
عمر منو به سر نکن
با زخم بی رحم سفر
قلب منو پرپر نکن
بیا که در خلوت خویش
بار دگر سفر کنم
این شب شاعرانه را به پای تو سحر کنم
من همه شب به داد تو
ناله زدم به یاد تو
خط به خط ترانه ام
پر شده از فریاد تو
بیا و دریای شبو به صبح عشق کرانه کن
سرود عاشقانه را در رگ من ترانه کن
سفر نکن سفر نکن
عمر منو به سر نکن
با زخم بی رحم سفر
قلب منو پرپر نکن
من بی گناهم بی گناه
به من پناه بده پناه
نذار که بشکنه تنم
تو هجرت این کوره راه
تو رفته ای و بغض عشق
شکسته در گلوی من
تو رفته ای اما عکس تو
همیشه رو به روی من
چه شام پر عذابیه
شبی که بی تو سر نشد
وقتی که ویرون می شدم
اینجا کسی خبر نشد
سفر نکن سفر نکن
عمر منو به سر نکن
با زخم بی رحم سفر
قلب منو پرپر نکن

سفر نکن از آلبوم: بوی دیروز