جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهرسوا


آهنگساز: هنرمند شماره 381
ترانه سرا: هنرمند شماره 88
خواننده: هنرمند شماره 81

دیگه سادگی بسه گول نخور
این عشق دروغه دل من
دل صد پاره من
دل بیچاره من
اگه به پاش نشستی پیر می شی
از روزگارت سیر می شی
دل صد پاره من
دل بیچاره من
توئی که تو غربت منو رسوا کردی ای دل
با می و میخونه تو آشنا کردی ای دل
دل صد پاره من
دل بیچاره من
توی میخونه برام
میخونه چی قصه می گه
می گه این عشقو ولش کن
آخه این چه عشقیه
میگه هر کی عاشقه
زار و پریشونه دلش
شب تو میخونه میاد
از غصه پر خونه دلش