جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهراستی


ترانه سرا: هنرمند شماره 279
خواننده: هنرمند شماره 577

دروغکی عاشق نشو
که عاشقی راستی می خواد
قول و قرارای قد یم
نگو که یادت نمی یاد
دروغکی عاشق نشو
که عاشقی راستی می خواد
قول و قرارای قد یم
نگو که یادت نمی یاد
نگو که یادت نمی یاد
نگو که اون حرفای خوب
تمومشون یه قصه بود
طفلی دل ساده ی من
به پای کی نشسته بود
به پای کی نشسته بود
تو یی که قصر قصه رو
ساختی با نیرنگ و فریب
منی که آشنا شدم
با این زمو نه ی غریب
منی که دل به عشق تو
رو سادگی باخته بودم
چه سخته باورش ولی
عشقمو نشناخته بودم
عشقمو نشناخته بودم
بازم می گم تا بدونی
که عاشقی راستی میخواد
دروغ نگو که عاشقی
به رنگ چشمات نمی یاد
رو طاق آسمون دل
سکه ی خورشید منی
به شرطی که دیگه دم از
عشق دروغی نز نی
عشق دروغی نز نی