جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدلم شکست


خواننده: هنرمند شماره 559

از آدما دلم شکست واسه همیشه
دلم میخواد دعا کنم اما نمیشه
حتی خدا جوابم ودیگه نمیده
خدا جونم یه کاری کن نگو نمیشه
بهم نگو گناه من واسه کی بوده
نگه که اشتباه من واسه چی بوده
دوسش داشتم ، دوسش دارم قد نفسهام
بدون اون نمیتونم ، من خیلی تنهام
چه کردن آدما با روزگارم
چه کردم با خودم درمون ندارم
اگه دنیا می خواست تنها بمونی
نمیخواستم اون و تنها بزارم
نمیخواستم اون و تنها بزارم
نمیخواستم اون و تنها بزارم
نمیخواستم اون و تنها بزارم