جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدل شیدا


آهنگساز: هنرمند شماره 304
ترانه سرا: هنرمند شماره 253
خواننده: هنرمند شماره 28

تو دوری از برم
تو دوری از برم
دل در برم نیست

خدا خدا
هوای دیگری
هوای دیگری
اندر سرم نیست
اندر سرم نیست

به جان دلبرم
به جان دلبرم
کز هر دو عالم

خدای من
تمنّای دگر
تمنّای دگر
جز دلبرم نیست
جز دلبرم نیست

آرام آرام جانم ، سرو روانم
من بی تو نمانم عزیز من

بیا ای نازنین
بیا ای مه جبین
دردت به جانم
دردت به جانم

از غم عشقت
از غم عشقت
دل شیدا شکست
دل شیدا شکست

شیشه ی می در
شیشه ی می در
شب یلدا شکست
شب یلدا شکست

از بس که زدم
از بس که زدم
ریگ بیایان به کف
ریگ بیایان به کف

خار مغیلان
خار مغیلان
همه در پا شکست
همه در پا شکست

از غم عشقت
از غم عشقت
دل شیدا شکست
دل شیدا شکست

شیشه ی می در
شیشه ی می در
شب یلدا شکست
شب یلدا شکست

از بس که زدم
از بس که زدم
ریگ بیایان به کف
ریگ بیایان به کف

خار مغیلان
خار مغیلان
همه در پا شکست
همه در پا شکست