جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدل رو به هیچکس بمیدم


خواننده: هنرمند شماره 559

اینجوری می دونم دلم طعم غمو نمی چشه
دستای من با دلخوری خط رو کسی نمیکشه
دوست ندارم یکی بیاد خوابو بگیره از نگام
باقی بزاره رو دلم گم بشه رنگ خنده هام
دل رو به هیچ کس نمیدم
دل رو به هیچ کس نمیدم
دل رو به هیچ کس نمیدم
اینجوری می دونم که من دل نگرون نمی مونم
تو چشمای هیچ کسی من شعر سفر نمی خونم
بهتره تنها سر کنم ، اینجوری خیلی بهتره
وقتی که عشقی نباشه حسرت و غصه کمتره.. !!
دل رو به هیچ کس نمیدم
دل رو به هیچ کس نمیدم
دل رو به هیچ کس نمیدم ...