جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهجشن ستاره ها


آهنگساز: هنرمند شماره 106
ترانه سرا: هنرمند شماره 251
خواننده: هنرمند شماره 37

ستاره ی امیدم
از تو به خود رسیدم
تمام زندگی رو
تو چشمای تو دیدم
یادم نمیره هرگز
لحظه ی خوب دیدار
وقتی که عاشقونه
به تو شدم گرفتار
اگر چه از تو دورم
تویی عزیزترینم
عاشقترم ز دیروز
تا زنده ام همینم
شب که ستاره ها عروسی دارن
جای ستاره ی من و تو خالیست
من میرسم یه روز به تو دوباره
ستاره های ما ز هم جدا نیست
تو رو چون سایه پا به پا میبرم
تو رو با خود به قصه ها میبرم
تو رو چون سایه پا به پا میبرم
تو رو با خود به قصه ها میبرم
تو رو ای نازنین من عاقبت
تا به جشن ستاره ها میبرم
تا به جشن ستاره ها میبرم
شب که ستاره ها عروسی دارن
جای ستاره ی من و تو خالیست
من میرسم یه روز به تو دوباره
ستاره های ما ز هم جدا نیست