جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهجام زندگی


خواننده: هنرمند شماره 589

اگه امشب ببینم از شادی مستی
ببینم رو قله ی دنیا نشستی
نوش جونت، نوش جونت
بنوش از جام زندگی نوش جونت
اگه امشب بغل ستاره هایی
اگه امشب تو عروس قصه هایی
نوش جونت، نوش جونت
بنوش از جام زندگی نوش جونت
آره امشب همه عالم به تو خیره
غم چشمات داره دنیا رو می گیره
خوش به حال کسی که قلبتو داره
اونی که قلب تو داره، غم نداره
نوش جونت، نوش جونت
بنوش از جام زندگی نوش جونت
آره امشب همه عالم به تو خیره
غم چشمات داره دنیا رو می گیره
زیر چتر شب مهتاب و ستاره
داره خوشبختی از آسمون می باره
نوش جونت، نوش جونت
نوش جونت، نوش جونت
نوش جونت، نوش جونت
نوش جونت، نوش جونت
بنوش از جام زندگی نوش جونت