جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتصنیف شمع جان


آهنگساز: هنرمند شماره 688
ترانه سرا: عطار نیشابوری
خواننده: هنرمند شماره 640

به دریایی در افتادم که پایانش نمی بینم
به دردی مبتلا کشتم که درمانش نمی بینم
دلا بیزار شو از جان اگر جانا همی خواهی
که هر کو شمع جان جوید غم جانش نمی بینم
چه جویم بیش از این گنجی که سر آن نمی دانم
چه پویم بیش از این راهی که پایانش نمی بینم