جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتسبیح


خواننده: هنرمند شماره 184

دیگه دل از غم تو تسبیح صد دونه شده
دونه دونه هر دونش مثل یه غمخونه شده
از همون روزی که دل با غم تو همسایه شد
دیگه شادی واسه من قصّه و افسانه شده
یه روزی گفتی میخوام اشکاتو دریا ببینم
نمنمک قصّه نخور حالا یه رودخونه شده

این دل خونه خراب آواره از خونه شده
هنوزم دل نشده دوباره دیوونه شده
از همون روزی که دل با غم تو همسایه شد
دیگه شادی واسه من قصّه و افسانه شده
یه روزی گفتی میخوام اشکاتو دریا ببینم
نمنمک قصّه نخور حالا یه رودخونه شده

این دل خونه خراب آواره از خونه شده
هنوزم دل نشده دوباره دیوونه شده
از همون روزی که دل با غم تو همسایه شد
دیگه شادی واسه من قصّه و افسانه شده
یه روزی گفتی میخوام اشکاتو دریا ببینم
نم نمک قصّه نخور حالا یه رودخونه شده
نم نمک قصّه نخور حالا یه رودخونه شده
نم نمک قصّه نخور حالا یه رودخونه شده