جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهترانه سازوآواز


آهنگساز: هنرمند شماره 688
ترانه سرا: سایه
خواننده: هنرمند شماره 640

دلی که پیش تو ره یافت باز پس نرود
هوا گرفته عشق از پی هوس نرود
به بوی زلف تو دم میزنم درین شب تار
و گرنه چون سحرم بی تو یک نفس نرود
چنان به دام غمت خو گرفت مرغ دلم
که یاد باغ بهشتش درین قفس نرود
نثارآه سحر میکنم سر شک نیاز
که دامن توام ای گل ز دسترس نرود
دلا بسوز و به جان بر فروز آتش عشق
کزین چراغ تو دودی به چشم کس نرود
فغان بلبل طبعم به گلشن تو خوش است
که کار دلبری گل ز خار و خس نرود
دلی که نغمه نا قوس معبد تو شنید
چو کودکان ز پی بانگ هر جرس نرود
بر آستان تو چون سایه سر نهم همه عمر
که هر که پیش تو ره یافت باز پس نرود