جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبی ستاره


ترانه سرا: هنرمند شماره 19
خواننده: هنرمند شماره 2

ستاره امشب كسی ندیده
مگر ستاره كجا دمیده
مه آرمیده رنگش پریده
ابر سیاه رو به سر كشیده
چشمای ابر سیه پرآبه
میخواد بباره دلش خرابه
تو یك ستاره در آسمونم
بختم سیاهه خودم می دونم
بنال ای نی بنال امشب
به آوای جدایی بگو با یار بی مهرم
كه دور از ما چرایی
رویم ای دل به دنیایی
كه رنگ غم ندیده
به دنیای كه رنگ حسرت و ماتم ندیده
رویم ای دل به دنیایی
كه رنگ غم ندیده
به دنیایی كه رنگ حسرت و ماتم ندیده

بی ستاره از آلبوم: بوی دیروز ۳


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان