جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبی تو میمیرم


خواننده: هنرمند شماره 563

بی تو زندگیم تباه دیگه
بخت عشق من سیاهه دیگه
هستم بی رخ تو زنده به گور
بودن بی تو اشتباه دیگه
تا کی مانم در ناکامی
دلشادم کن با پیغامی
با این غم ها تا کی تنها
از دنیا سیرم بی تو میمیرم
از دنیا سیرمآخه بی تو میمیرم
پیک عشقم بسوی تو اومده اما بر نگشت
ننوشتی حتی برام بین ما هر چی بود گذشت
با این غم ها تا کی تنها
از دنیا سیرم بی تو میمیرم
از دنیا سیرمبی تو میمیرم
بی تو زندگیم تباه دیگه
بخت عشق من سیاهه دیگه
هستم بی رخ تو زنده به گور
بودن بی تو اشتباه دیگه
تا کی مانم در ناکامی
دلشادم کن با پیغامی
با این غم ها تا کی تنها
از دنیا سیرم بی تو میمیرم
از دنیا سیرمبی تو میمیرم