جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبمون با من


آهنگساز: هنرمند شماره 685
ترانه سرا: هنرمند شماره 215
خواننده: هنرمند شماره 88

بمون بمون
تو که همزاد من تنهائی
مثل من تنها توی دنیائی
تو ظهور نوری باتو شب میمیره
با عبورت کوچه بوی گل میگیره
تو بمون تنها تو همزبون من
تو رگام جاری باش مثل خون من
تو میفهمی طعم غمو غربتمو
مثل من غمگین دل عاشق تو
تو ظهور نوری باتو شب میمیره
با عبورت کوچه بوی گل میگیره
تو که با من همصدائی ،خالی از رنگو ریائی
نوازشگر مثل بارون ،به شکوه قصه هائی
تو که با من همصدائی ،خالی از رنگو ریائی
نوازشگر مثل بارون ،به شکوه قصه هائی
تو که نیستی توی چشمم فروغ نیست
بمون با من که خوش بختی دروغ نیست
تو ظهور نوری باتو شب میمیره
با عبورت کوچه بوی گل میگیره
تو بمون تنها تو همزبون من
تو رگام جاری باش مثل خون من
تو میفهمی طعم غمو غربتمو
مثل من غمگین دل عاشق تو
تو ظهور نوری باتو شب میمیره
با عبورت کوچه بوی گل میگیره
تو که با من همصدائی ،خالی از رنگو ریائی
نوازشگر مثل بارون ،به شکوه قصه هائی
تو که با من همصدائی ،خالی از رنگو ریائی
نوازشگر مثل بارون ،به شکوه قصه هائی
تو که نیستی توی چشمم فروغ نیست
بمون با من که خوش بختی دروغ نیست
تو ظهور نوری باتو شب میمیره
با عبورت کوچه بوی گل میگیره

منم منم
این که دل تنگه این که غمگینه
سایه مرگو بی تو میبینه
من پر از فریادم همصدای بادم
مثل اشک از چشم روزگار افتادم
تو بمون تنها تو همزبون من
تو رگام جاری باش مثل خون من
تو بمون تنها تو همزبون من
تو رگام جاری باش مثل خون من