جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهباس


خواننده: هنرمند شماره 559

از اینجا، اینجااااااا، میخوایم بریم به آسمونها
از اینجاااااا میخوایم بریم به رویای ناب
دنیای خواب
تو دنیای خواب
از اینجا، اینجااااااا، میخوایم بریم به آسمونها
از اینجاااااا میخوایم بریم به رویای ناب
دنیای خواب
تو دنیای خواب