جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهباران


ترانه سرا: هنرمند شماره 205
خواننده: هنرمند شماره 10

رو پشت بونا
رنگين كمونا
ابرا می بافن
زلف بارونا
بادبادك ماه
افتاده در راه
دل ستاره
غمگين و پرآه
اشكای ناودون
ريخته رو ايوون
ياد شبای
ستاره بارون
پروانه باد
چرخی به خود داد
برگ دل من
از شاخه افتاد

باران از آلبوم: آواز فصلها و رنگها


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان