جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاینکه گفتن نداره


خواننده: هنرمند شماره 540

تو می پرسی که چقدر دوست دارم
این که گفتن نداره
همه عالم می دونن
من نگفتم به کسی
از تو چشمام می خونن
تو می پرسی که چقدر دوست دارم... دوست دارم... دوست دارم
قد جونم که برام خیلی عزیزه
قد خواستن نفسهام
بی تو سنگینه برام هوای سینه م
بی تو جونمو نمی خوام
تو می پرسی که چقدر دوست دارم
بیشتر از هر کسی که من تو این دنیا دارم
ای عزیز نازنین، تویی عشقم تویی عمرم
تو می پرسی که چقدر دوست دارم... دوست دارم... دوست دارم
قد اون خدایی که خالق جونه
قد خواستن نفسهام
قد اون خدایی که خالق عشقه
بی تو جونمو نمی خوام