جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهای خدا دلم گرفت


خواننده: هنرمند شماره 3

ای خدا دلم گرفت از آلبوم: بوی دیروز