جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهامام رضا


آهنگساز: رضا شصتی
خواننده: هنرمند شماره 401

ای قریب القربا یا میین الضعفا
ای مسیحای خراسانی من
شاهد شرح پریشانی من
همه چشم امیدم بشماست
اعتبارم همه یا امام رضاست
بخدا پای پیاده امدم
نگاه کن ببین چه ساده امدم