جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاز گل تا گل


خواننده: هنرمند شماره 657

از گل گل تا به گل
تکیه بزن جای گل
با تو رو دریای گل
نگاه من بسته پل
(2)
از گل آقای گل به سر که عاشق رو شماست
تا گل باغ نیلوفر که لایق موی شماست
قطار قطار ترانه هام راه سر کوی شماست
تیر نگاه عاشقم قسمت آهئوی شماست

از گل گل تا به گل
تکیه بزن جای گل
با تو رو دریای گل
نگاه من بسته پل
(2)
ملکه مشرقی من محو بر روی شماست
بانوی شهر قصه هام تو برج و باروی شماست
قطار قطار ترانه هام راه سر کوی شماست
تیر نگاه عاشقم قسمت آهوی شماست