جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهابر


آهنگساز: نوید دهقان
ترانه سرا: هنرمند شماره 285
خواننده: هنرمند شماره 640

من آن ابرم
من آن ابرم که می آیم ز دریا
روانم در به در صحرا به صحرا
روانم در به در صحرا به صحرا
نشان کشتزار تشنه ای کو؟
نشان کشتزار تشنه ای کو؟
که بارانم که بارانم که بارانم سراپا
من آن ابرم
من آن ابرم که می آیم ز دریا
روانم در به در صحرا به صحرا
روانم در به در صحرا به صحرا
من آن ابرم که می خواهد ببارد
من آن ابرم که می خواهد ببارد
دل تنگم هوای گریه دارد
دل تنگم هوای گریه دارد
دل تنگم قرین این در و دشت
نمی داند نمی داند نمی داند نمی داند
کجا سر میگذارد
نمی داند نمی داند نمی داند نمی داند
کجا سر میگذارد
من آن ابرم
من آن ابرم که می آیم ز دریا
روانم در به در صحرا به صحرا
روانم در به در صحرا به صحرا
شبی مرغ سپیدی می شوم من
شبی مرغ سپیدی می شوم من
گشاده بادبان بال در باد
به دریا می زنم دل را
به دریا می زنم دل را
به دریا می زنم دل را
و چون موج به هر ره می روم آزاد آزاد
به هر ره می روم آزاد آزاد
من آن ابرم
من آن ابرم که می آیم ز دریا
روانم در به در صحرا به صحرا
روانم در به در صحرا به صحرا
من آن ابرم.