جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآواز چکاوک به سه گاه


خواننده: هنرمند شماره 640

صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را
ولی من باز پنهانی ترا هم ، آرزو کردم
تو با اغیار پیش چشم من می در سبو کردی
من از بیم شماتت گریه پنهان در گلو کردم
تو با اغیار پیش چشم من می در سبو کردی
من از بیم شماتت گریه پنهان در گلو کردم