جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآدم و حوا


ترانه سرا: هنرمند شماره 239
خواننده: هنرمند شماره 1
آهنگساز: هنرمند شماره 89

ما راندگان باغ خداییم
ما هر دو از یک خاک و هواییم

وقتی که ما رو از گل سرشتن
با جوهر عشق ما رو نوشتن

تو سیب سرخو از شاخه چیدی
تو روح عشقو در من دمیدی

ما راندگان باغ خداییم
ما هر دو از یک خاک و هواییم

همراه ما بود از آفرینش
وسوسه های این قلب سرکش

عشق و محبت با ما عجین شد
از اولین روز قسمت همین شد

ما راندگان باغ خداییم
ما هر دو از یک خاک و هواییم

آدم و حوا از آلبوم: بوی دیروز ۱۰


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان