جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآبی


ترانه سرا: هنرمند شماره 58
خواننده: هنرمند شماره 10

از آسمون آبی
تا شبهای مهتابی
از دريا و نيلوفر
تا روزهای آفتابی
ميشه همه جا آبی
ميشه همه جا آبی
آبی رنگ آرامش
آبی رنگ درياهاس
آبی رنگ تنهايی
آبی رنگ روياهاس

آبی از آلبوم: آواز فصلها و رنگها


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان