Search by song, artist or lyricsZoleikha


Saeed Mohammadi Motlagh

دو سه سالیه چشام دنبالته
دل من شب و روز دنبال دلته
تا که روی چون گلت پیدا میشه
همه میپرسن کجا منزلته
لب تو غنچه ست پرپرش نکن
دل من خون بدترش نکن
بذار چند بوسه بذارم رو لبت
دل عاشقم و عاشق ترش نکن
چه تو شرجی چه تو گرما
چه تو کشتی چه تو دریا
دل مو سی تو هلاک
آی زلیخا آی زلیخا
مو فداتم خاک پاتم
چی میخوای از همه دنیا
بگو تا سی تو بیارم
آی زلیخا آی زلیخا

سی خواستگاری از کیش و دبی
میاره مطرب با ساغر و می
کولیه بندر میخونه واسمون
با دف و طبل و ساز و ضرب و نی
موهاتو افشون افشون میکنی
سینه تو لرزون لرزون میکنی
شب تو ساحل دور از چشم رقیب
مونو دیوونه پریشون میکنی

چه تو شرجی چه تو گرما
چه تو کشتی چه تو دریا
دل مو سی تو هلاک
آی زلیخا آی زلیخا
مو فداتم خاک پاتم
چی میخوای از همه دنیا
بگو تا سی تو بیارم
آی زلیخا آی زلیخا
چه تو شرجی چه تو گرما
چه تو کشتی چه تو دریا
دل مو سی تو هلاک
آی زلیخا آی زلیخا
مو فداتم خاک پاتم
چی میخوای از همه دنیا
بگو تا سی تو بیارم
آی زلیخا آی زلیخا
آی زلیخا آی زلیخا

آی زلیخا آی زلیخا

سی خواستگاری از کیش و دبی
میاره مطرب با ساغر و می
کولیه بندر میخونه واسمون
با دف و طبل و ساز و ضرب و نی
موهاتو افشون افشون میکنی
سینه تو لرزون لرزون میکنی
شب تو ساحل دور از چشم رقیب
مونو دیوونه پریشون میکنی

چه تو شرجی چه تو گرما
چه تو کشتی چه تو دریا
دل مو سی تو هلاک
آی زلیخا آی زلیخا
مو فداتم خاک پاتم
چی میخوای از همه دنیا
بگو تا سی تو بیارم
آی زلیخا آی زلیخا
چه تو شرجی چه تو گرما
چه تو کشتی چه تو دریا
دل مو سی تو هلاک
آی زلیخا آی زلیخا
مو فداتم خاک پاتم
چی میخوای از همه دنیا
بگو تا سی تو بیارم
آی زلیخا آی زلیخا
آی زلیخا آی زلیخا

آی زلیخا آی زلیخا