Search by song, artist or lyricsYek Nafar Hast


Khashayar Etemadi

همین که با منی یعنی هنوزم
یه رویایی برای زندگی هست
برای من به جز قلبت تو دنیا
مگه جایی برای زندگی هست؟
همین که با منی یعنی یکی هست
که من دلتنگیاشو دوست دارم
کسی که با سکوتش خواب میشم
کسی که من صداشو دوست دارم
چقد خوبه بدونی یک نفر هست
که تو فکر تو و فردات باشه
اگه دنیا رو از دستت بگیرن
یکی هست که خودش دنیات باشه
یکی هست که خودش دنیات باشه
اگه من در کنار تو اسیرم
تو باید پیش من آزاد باشی
چشامو رو دلم بستم عزیزم
که هر جوری دلت می خواد باشی
نباشی فرصت آرامش من
دوباره رو به یک بن بست میره
نباشی زنده می مونم من اما
تمام زندگیم از دست میره
چقد خوبه بدونی یک نفر هست
که تو فکر تو و فردات باشه
اگه دنیا رو از دستت بگیرن
یکی هست که خودش دنیات باشه
یکی هست که خودش دنیات باشه