Search by song, artist or lyricsVatanam


Singer: Salar Aghili

وطنم ای شکوه پابرجا/در دل التهاب دورانها
کشور روزهای دشوار/زخمی سربلند بحرانها
ایستادی به جنگ رودررو/خنجر از پشت می زند دشمن
گویی از ما و در نهان بر ما/وطنم پشت حیله را بشکن
رگت امروز تشنه عشق است/دل رنجیده خون نمی خواهد
دل تو تا ابد برای تپش/غیرعشق و جنون نمی خواهد
شرم بر من اگر حریم تو/پیش چشمان من شکسته شود
وای بر من اگر ببینم چشم/رو به رویای عشق بسته شود
از تب سرد موجهای خزر/تا خلیجی که فارس بوده و هست
می شود با تو دل به دریا زد/می شود با تو دل به دنیا بست

Vatanam from album: Scent of Yesterday 43


Add MP3 $0.99