Search by song, artist or lyricsTofang


Shahrokh

تفنگا تق تق مونده
ز لشکر بیرقش مونده
سحر سرزد ز مرغ حق
صدای حق حقش مونده
شب عشق و تب مستی
تبش رفته شبش مونده
خدا هم رفته از مسجد
که یارم یاربش مونده
ز نانانو ز یاورو
دل ناباورش مونده
از اون گل خونه عاشق
گلای پرپرش مونده
تفنگا تق تق مونده
ز لشکر بیرقش مونده
سحر سرزد ز مرغ حق
صدای حق حقش مونده
شبا غم بود و منزل ناپدیده
چه میترسی که ازاین ره کمش رفته غمش مونده
اگر که بی پناه اگر بیسر پناهی دل
به پایان میرسد و باران نم نمش مونده
بگو بار سبک باران ساحلها کلید دلهاست
شب تاریک مشکلها پرش رفته کمش مونده
تفنگا تق تق مونده
ز لشکر بیرقش مونده
سحر سرزد ز مرغ حق
صدای حق حقش مونده
صدای حق حقش مونده
شب عشق و تب مستی
تبش رفته شبش مونده
خدا هم رفته از مسجد
که یارم یاربش مونده
ز نانانو ز یاورو
دل ناباورش مونده
از اون گل خونه عاشق
گلای پرپرش مونده
تفنگا تق تق مونده
ز لشکر بیرقش مونده
سحر سرزد ز مرغ حق
صدای حق حقش مونده
شبا غم بود و منزل ناپدیده
چه میترسی که ازاین ره کمش رفته غمش مونده
اگر که بی پناه اگر بیسر پناهی دل
به پایان میرسد و باران نم نمش مونده
بگو بار سبک باران ساحلها کلید دلهاست
شب تاریک مشکلها پرش رفته کمش مونده
تفنگا تق تق مونده
ز لشکر بیرقش مونده
سحر سرزد ز مرغ حق
صدای حق حقش مونده
تفنگا تق تق مونده
ز لشکر بیرقش مونده
سحر سرزد ز مرغ حق
صدای حق حقش مونده