Search by song, artist or lyricsTo Ke Medounesti


Maziar Fallahi

تو که می دونستی قلبم
بی تو لحظه هاش عذابه
تو که می دونستی حالم
بی تو داغونه خرابه
پس چرا گذاشتی رفتی؟
مگه مهربون نبودم؟
مگه عاشقت نبودم؟
مگه هم زبون نبودم؟ ااا ااا ااا ااا
تو که می دونستی قلبم
بی تو لحظه هاش عذابه
تو که می دونستی حالم
بی تو داغونه خرابه
پس چرا گذاشتی رفتی؟
مگه مهربون نبودم؟
راستی عاشقت نبودم
مگه هم زبون نبودم؟ااا
تو که می دونستی اشکات
واسه من شگون نداره
تو که می دونستی قلبم
وقتی هم زبون نداره
به خدا دووم نداره
دیگه کاری اون به کار
دل دیگرون نداره
تو که می دونستی اشکات
واسه من شگون نداره
تو که می دونستی قلبم
وقتی هم زبون نداره
یه روزم دووم نداره
به خدا دووم نداره
دیگه کاری اون به کار
دل دیگرون نداره ااا
تو که می دونستی قلبم