Search by song, artist or lyricsTehran


Mahasti

دیروز یه یاری داشتم از شهرمون
شهری که جا داره ته قلبمون
شهری رو که همه تنها گذاشتیم
تنها و بی پشت و پناه گذاشتیم
آی تهرون تهرون تهرون ما تهرون
تو مهربونو ما حالا مهربون
بوی علفها توی سبزه زارا
هوای پر عطر گل بهارا
ظهرای داغو گلای اقاقی
حالا بگو از تو چی مونده باقی
نوشته بودن شدی پاره پاره
بمیرم الهی که نداری چاره
نوشته بودن شدی پاره پاره
بمیرم الهی که نداری چاره
آی تهرون تهرون تهرون ما تهرون
تو مهربونو ما حالا مهربون
آی تهرون تهرون تهرون ما تهرون
تو مهربونو ما حالا مهربون
بوی علفها توی سبزه زارا
هوای پر عطر گل بهارا
ظهرای داغو گلای اقاقی
حالا بگو از تو چی مونده باقی
نوشته بودن شدی پاره پاره
بمیرم الهی که نداری چاره
نوشته بودن شدی پاره پاره
بمیرم الهی که نداری چاره
آی تهرون تهرون تهرون ما تهرون
تو مهربونو ما حالا مهربون
آی تهرون تهرون تهرون ما تهرون
تو مهربونو ما حالا مهربون
آی تهرون تهرون تهرون ما تهرون
تو مهربونو ما حالا مهربون
آی تهرون تهرون تهرون ما تهرون
تو مهربونو ما حالا مهربون
آی تهرون تهرون تهرون ما تهرون
تو مهربونو ما حالا مهربون
آی تهرون تهرون تهرون ما تهرون
تو مهربونو ما حالا مهربون