Search by song, artist or lyricsShod Zendegani


Delkash

شد زندگانی زندان من دریای اشک چشمان من
ای عمر شیرین ازتوسیرم بگذر از من تا بمیر م
************
شد زندگانی زندان من دریای اشک چشمان من
ای عمر شیرین ازتوسیرم بگذر از من تا بمیر م
*************
آخر دیدم با چشم دلزندگی دام فریب است
ما را زین دام جز دردو رنج کی قسمت ازتونصیب است
من افسرده ام
من آزرده ام
از زندگانی خود تو میدانی در جوانی درجوانی