Search by song, artist or lyricsShayad Inja Barnagardam


Nasser

خنده های آشنایی گریه شد در دیدگانم
شعر خوب با تو بودن مرده دیگر بر لبانم
ای دل تو باغ پاییز ای اجاق سرد و خالی
بی تو از خود خسته ام من بی من اکنون در چه حالی
مانده خالی جای دستت در میان دست سردم
مردم از غم چون تو گفتی شاید اینجا برنگردم
از تو اکنون نامه هایت در دو دستم مانده بر جا
بار دیگر یادم آرد روزگار رفته ام را
هر چه رنگی از تو دارد می سپارم من به آتش
تا که یادت را بسوزم در میان شعله هایش
خسته ام من خسته ام من خسته ام از درد بودن
کی به پایان می رسم من کی می آید روز رفتن
مانده خالی جای دستت در میان دست سردم
مردم از غم چون تو گفتی شاید اینجا برنگردم